Tarieven & Vergoedingen

 

Energetisch Consult (recht op vergoeding bij aanvullende verzekering van (sommige) verzekeraars

Prijs: 40,- per consult.
Het eerste consult duurt anderhalf uur i.v.m. intake. Tijdens de intake vind er eerst een gesprek plaats met daarin de anamnese en het tekenen van de akkoordverklaring. Dit houd in dat er in het gesprek gekeken wordt naar wat er op dat moment speelt, wat er heeft gespeeld en wat voor mij nog meer belangrijk is om te weten alvorens de behandeling te starten. Daarna beginnen we met de eerste behandeling. Vervolgconsulten duren een uur.

 

 

Systemisch Werk (orgaan of  familieopstelling)
Prijs: 60,-

Een familieopstelling of orgaanopstelling duurt ongeveer anderhalf á 2 uur. Deze methodiek is afkomstig van de grondlegger van de opstellingen Bert Hellinger.

Hierbij worden de systemische (ver)bindingen bekeken en patronen inzichtelijk gemaakt. Door het bespreken, schuiven en ervaren van verschillende posities binnen de opstelling vind er bewustwording plaats, inzichten, duidelijkheid en structuur.

Op deze manier kunnen ook patronen die ingesleten zijn doorbroken worden.

Bij een familieopstellingen worden personen van de familie en het gezin opgesteld.

Bij een orgaanopstelling wordt het orgaan opgesteld en de eventuele emoties en gevoelens.

 

 

Tarot consult
Prijs: 40,-

Een tarotconsult duurt ongeveer een uur. Eerst wordt er een hulpvraag geformuleerd. Afhankelijk van het proces waar je op dat moment in zit wordt er een legpatroon gekozen en daar gaan we dan mee aan de slag.

Ik voorspel niet!

Tarotkaarten zijn voor mij een gereedschap om hetgeen wat onbewust speelt bewust te maken. De kaarten gaan over bepaalde processen en archetypes (volgens dr. Carl Gustav Jung) en die kunnen je dan ergens op wijzen. Dit kan een bevestiging zijn van iets wat je eigenlijk al wist. Het kan een volledig nieuw inzicht zijn. Het kan confronterend zijn. Of het kan een blinde vlek zijn.

Werken met Tarot kun je dus eigenlijk zien als een routekaart. Op het moment dat je midden in de situatie zit verlies je het overzicht en weet je niet waar je heen kunt. Wanneer je dan in een veilige omgeving met afstand en objectiviteit samen naar de situatie kunt kijken maakt dat er routes/wegen mogelijk blijken die wellicht eerder onbegaanbaar leken.

*Een tarotconsult is ook mogelijk voor kinderen. Dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. Het consult is dan 20,- en duurt maximaal een half uur. Voor kinderen heb ik speciale kaarten die afgestemd zijn voor deze doelgroep. Omdat kinderen een kortere spanningsboog hebben is het consult korter en het tarief is daar ook op aangepast. 

 

 

Kinder consult
Prijs: 20,-
Een kinderconsult duurt ongeveer max. 30 minuten. Dit omdat de spanningsboog van kinderen vaak een stuk korter is dan bij volwassenen. Een kinderconsult wordt aangepast op de behoeften van het kind. Dit kan gaan over omgaan met hoogsensitiviteit, begeleiden bij het in de eigen kracht komen te staan en energetisch behandelen. Beide ouders dienen vooraf te tekenen voor akkoord.

 

Op dit moment  studeer ik af aan de opleiding energetische therapie aan het Instituut CAM. Dit houd in dat er op dit moment nog geen vergoedingen mogelijk zijn vanuit de zorgverzekeraar. Omdat ik het belangrijk vind mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen werk ik momenteel tegen een gereduceerd tarief.  Zie bovenstaande tarievenlijst. 

 

 

 

 

 

Ik ben op dit moment bezig met de aanmelding van een beroepsvereniging.
Op dit moment is er voor mijn consulten nog géén vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekeraar. Ik verwacht dat dit binnenkort wél mogelijk zal zijn.

Disclaimer

 

De behandelingen in mijn praktijk vormen een holistische therapie en is daarom een toevoeging aan, maar géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te wenden. Wel is het eventueel mogelijk dat ik, na uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe, in overleg treedt met uw (huis)arts om door afstemming met de arts het beste resultaat van de behandeling van de klacht te kunnen bereiken. De visie van de (huis)arts is echter ten alle tijden doorslaggevend en leidend hierin.

 

Ondanks continue zorg en aandacht aan de inhoud van deze site is het desondanks mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen (al probeer ik dit zoveel mogelijk te ondervangen). 

 

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via deze website is verkregen.